Návod k použití

Sterilní absorpční čtverec z aktivního uhlíku pro léčbu všech typů nehojících se ran a pro

stavění povrchových krvácení.


Popis zdravotnického prostředku:

Sterilní čtverec s aktivním uhlíkem určený pro jedno použití. Čtverec obsahuje aktivní uhlík, polyamid, polypropylen, viskozu a absorbencia.


Použití:

Působení BAUER BANDAGE ® je založeno na mimořádných absorpčních vlastnostech mikrostruktur uhlíku, odsávání sekretů z rány ve vhodném mikrobiologickém prostředí. Má mimořádnou schopnost dezodorizace rány a vyznačuje se zejména v počátku léčení pseudoanalgetickým efektem.

Léčba nehojících se ran se obvykle zahajuje dezinfekcí rány, kompletním navlhčením čtverce fyziologickým roztokem, 1% roztokem peroxidu vodíku nebo slabým roztokem manganistanu draselného (hypermangan). Výborně se osvědčil výtažek z Aloe Vera. Poté se čtverec přiloží černým sorbentem na ránu a prodyšně fixuje (obvazem, náplastí…). Okraj rány je možné ošetřit např. zinkovou mastí nebo ochranným krémem.

  • První přiložení je doporučeno na dobu 6-ti hodin.
  • Druhé přiložení se obvykle ponechává po dobu 12-ti hodin a další dle potřeby, obvykle po 24-48 hodinách až do vyléčení.
  • Při snímání z rány nutno obvaz zvlhčit obdobně jako při přikládání
  • Při stavění povrchových krvácení se doporučuje přiložit čtverec černým sorbentem na ránu a tisknout po dobu 15-ti sekund.

Jiné použití pouze dle doporučení lékaře či lékárníka.

Upozornění:

Čtverec je do doby porušení obalu sterilní. Sterilizace je prováděna gama zářením. Není vhodný kontakt s jakýmikoli rozpouštědly a těkavými látkami.

Nedoporučuje se zkracovat dobu doporučeného přikládání čtverců.

Případné požití není v malém množství škodlivé, může však poněkud zhoršit vyměšování stolice.

Uchovávání:

BAUER BANDAGE ® se doporučuje uchovávat v suchu a temnu při teplotách od +5º C do + 28º C a nepřekračovat při skladování relativní vlhkost nad 85%. Při vyšších teplotách a vyšší relativní vlhkosti může dojít ke zkracování doby použití.

Varování:

BAUER BANDAGE ® se nedoporučuje používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

 


Who links to my website?