AKCE - 217,- Kč za 1 ks oproti ceníkové ceně 239,- Kč (2 390,- Kč / 1 krabička s 10 ks)
Akční cena platí do vyprodání zásob.

 

Bauerova bandáž -  uhlíkový obvaz - použití, léčebné a hojící účinky, informace:

Sterilní obvaz s uhlíkovou vrstvou je určen pro léčbu širokého spektra obtížně zhojitelných ran a defektů pro všechny fáze hojení, pro stavění povrchových krvácení a detoxikaci tkání. Napomáhá vytvoření a umožňuje dlouhodobé udržení optimálního prostředí pro harmonický proces hojení.

 

Aktivovaný uhlík v čisté formě má v moderní terapii tři hlavní oblasti použití:

1. ošetření akutních krvácejících ran, kde dominuje aplikace suché uhlíkové vrstvy

2. léčení obtížně zhojitelných ran a defektů, kde se uplatňuje zásada „mokrého hojení“ jako jedna z variant moderních postupů zahrnovaných pod pojem „mokré hojení“

3. první pomoc v případě intoxikovaných ran nebo jako součást komplexního ošetření při bodnutí, kousnutí či jiném typu poranění jedovatými organismy, nebo po kontaktu těla s toxiny nejrůznějšího původu.

Mezi účinná ošetření a léčbu patří zejména:

  • Léčba bércových vředů - do 3 týdnů zbavení se bolestivých projevů, do 4 měsíců naprosté vyhojení.
  • Poranění u diabetiků - okamžité zastavení krvácení 
  • Popáleniny - léčba a hojení
  • Chirurgické rány (pooperační péče, léčba a hojení jak v lékařství, tak při veterinární péči)
  • Defekty vzniklé v důsledku nákazy AIDS
  •  Jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání
  • Drobná i rozsáhlejší poranění (konečky prstů, prstců, řezné i jiné povrchové rány)
  • Furunkly a karbunkly
  • Dekubity

 

Proč uhlíkový obvaz?

AKTIVNÍ UHLÍ = AKTIVOVANÝ UHLÍK

Odpradávna se používaly primitivní formy aktivního uhlí k čištění ran. „Živočišné uhlí“ je dnes v široké léčebné praxi užíváno jako střevní detoxikans. Různé formy aktivního uhlí jsou nezbytnou součástí filtrů plynových masek, chránících před působením nejrůznějších toxinů rozptýlených v ovzduší. V průmyslové praxi, ale také v moderní medicíně, jsou speciálně vyvinuté formy aktivovaného uhlíku stále více využívány v rámci nejrůznějších filtračních procesů. Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrají například zásadní roli při dekontaminaci půd znečištěných chemikáliemi.

Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazová krytí povrchových i hlubších ran a defektů. Jsou schopna vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňujícího harmonické hojení. S jejich použitím se to s přibývajícími zkušenostmi začíná postupně dařit i u takových afekcí, kde se dříve uspokojivého efektu dosahovalo jen s vynaložením mimořádné péče, značných materiálových nákladů a při bezvadné spolupráci pacienta. Zdá se, že novými aplikačními formami aktivovaného uhlíku pro hojení ran se začíná uzavírat kruh, který začal kreslit pravěký lovec, když ve snaze zastavit krvácení a postupující zánět vsypal do rány na prášek rozdrcené čerstvě vychladlé uhlíky z táborového ohniště… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Who links to my website?